Profil zadavatele: Město Třebíč

info Toto není oficiální Profil zadavatele dle Zákona.

  • Název: Město Třebíč
  • IČO: 00290629
  • Adresa:
    Karlovo nám. 104/55
    674 01 Třebíč
  • Adresa profilu zadavatele: http://zakazky.trebic.cz
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60053092

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení