Prodejní aukce v E-ZAK

Na tomto portálu jsou realizovány prodeje nemovitostí a movitých věcí zadavatelů využívajících elektronický nástroj E-ZAK.
E-ZAK pro prodejní aukce je sdílený elektronický nástroj ve smyslu zákona 134/2016 Sb. a vyhlášky 260/2016 Sb. o elektronických nástrojích.
E-ZAK s prodejní aukcí je určen pro zadavatele, kteří potřebují individuálním postupem prodávat nemovitosti či jiný majetek.

Podmínky pro registraci do nástroje i jednotlivých aukcí jsou uvedeny na webových stránkách zadavatelů i na jednotlivých Profilech zadavatelů.

Řádně registrovaní a přihlášení uživatelé mají přístup k informacím o jednotlivých aukcích a související dokumentaci přímým dálkovým přístupem. Účastníci aukcí po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných prodejních aukcích.

Pokud jste zájemce o účast v aukci a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím, zaregistrujte se postupem vyhlášeným zadavatelem pro konkrétní aukci.

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat nebo +420 538 702 719 v době 8-17 hod.