Prodejní a nákupní aukce v E-ZAK

Na tomto portálu jsou realizovány prodeje a nákupy nemovitostí a movitých věcí. Portál využívají jak zadavatelé s vlastním nástrojem E-ZAK, tak na základě pronájmu systému i další subjekty.
Tento E-ZAK s aukční síní je sdílený elektronický nástroj ve smyslu zákona 134/2016 Sb. a vyhlášky 260/2016 Sb. o elektronických nástrojích.
E-ZAK s prodejní a nákupní aukcí je určen pro zadavatele a další subjekty, kteří potřebují individuálním postupem prodávat a nakupovat nemovitosti či movité věci.

Podmínky pro registraci do nástroje i jednotlivých aukcí jsou uvedeny na webových stránkách zadavatelů a dalších subjektů využívajících aukční systém i na jednotlivých Profilech zadavatelů.

Řádně registrovaní a přihlášení uživatelé mají přístup k informacím o jednotlivých aukcích a související dokumentaci přímým dálkovým přístupem. Účastníci aukcí po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných prodejních aukcích.

Pokud jste zájemce o účast v aukci a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím, zaregistrujte se bezplatně (záložka "REGISTRACE" na tomto webu) postupem vyhlášeným zadavatelem nebo dalším subjektem pro konkrétní aukci.

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat nebo +420 538 702 719 v době 8-17 hod.