Byla zjištěna nekompatibilita Vašeho pracovního prostředí, pro podrobnější informace pokračujte na test nastavení prohlížeče a systému

Registrace nového účastníka

Registrace slouží k vytvoření účtu subjektu (právnická či fyzická osoba), který bude ve vyhlášených aukcích vystupovat jako účastník. Tato registrace není určena pro zadavatele-vyhlašovatele aukcí.

Pokud pouze chcete k již registrovanému subjektu vytvořit další uživatelské účty (přidat osoby oprávněné v systému konat za subjekt účastníka), nepoužívejte registraci, ale přihlaste se a proveďte patřičnou změnu (přidání uživatele) v detailu organizace účastníka.

Pokyny k vyplnění registračního formuláře: Nejprve zvolte typ osoby – fyzická či právnická, položky formuláře se přizpůsobí. Účastník-fyzická osoba vyplní blok Uživatel jen v případě, že se osoba, která bude v systému E-ZAK provádět úkony, liší od fyzické osoby-účastníka. Účastník-právnická osoba tento blok údajů vyplňuje vždy. Vždy nastavte přihlašovací jméno a heslo pro přihlášení uživatele do systému.

Doporučujeme nejprve provést test nastavení prohlížeče.

Účastník
Adresa sídla: /
Uživatel
Přihlašovací údaje
Metoda podpisu