Profil zadavatele: Město Krnov

info Toto není oficiální Profil zadavatele dle Zákona.

  • Název: Město Krnov
  • IČO: 00296139
  • Adresa:
    Hlavní náměstí 96/1
    79401 Krnov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krnov.cz/
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-033826

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení