Profil zadavatele: e-tenders, s.r.o.

info Toto není oficiální Profil zadavatele dle Zákona.

  • Název: e-tenders, s.r.o.
  • IČO: 29244919
  • Adresa:
    Heršpická 813/5
    63900 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.e-tenders.cz/

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení