Profil zadavatele: Město Olešnice

info Toto není oficiální Profil zadavatele dle Zákona.

  • Název: Město Olešnice
  • IČO: 00280755
  • Adresa:
    náměstí Míru 20
    67974 Olešnice
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_1040.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení