Profil zadavatele: Město Hlinsko

  • Název: Město Hlinsko
  • IČO: 00270059
  • Adresa:
    Poděbradovo náměstí 1
    53901 Hlinsko
  • Adresa profilu zadavatele: https://prodej.ezak.cz/profile_display_25.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení