Profil zadavatele: Město Klatovy

info Toto není oficiální Profil zadavatele dle Zákona.

  • Název: Město Klatovy
  • IČO: 00255661
  • Adresa:
    nám. Míru 62
    33901 Klatovy
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mesto-klatovy.cz

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení